Osalusteater

Õppimisvõimalus noortele kui ka täiskasvanutele!

Eesti Seksuaaltervise Liit pakub TASUTA sotsiaalse osalusteatri lavastusi
14-26aastastele noortele!

Eesti Seksuaaltervise Liidu (ESTL) koolitajad viivad rahvusvahelise projekti raames läbi osalusteatri lavastusi, et muuta ühiskonnas kahjulikke soonorme!

Osalusteater on teatrivorm, kus publik ei ole lihtsalt tavaline vaatleja, vaid osaleb aktiivselt etenduse protsessis. Osalusteatri protsess ei pea kujutama ühtegi “õiget viisi”, vaid peaks uurima erinevaid võimalusi, kuidas teatud teemat võiks lahata ning etendada. Meie eesmärgiks on edendada soorollide ja stereotüüpide kriitilist ümberhindamist, soolise diskrimineerimise ennetamist ja vähendamist.

Osalusteatri üks sessioon koosneb 4 lavastusest. Sessiooni läbimiseks ühele grupile koos pausidega sobib 4,5 tundi ehk 270 minutit.

Ühe grupi suurus on soovitavalt kuni 30 noort. Lavastusi viivad läbi kaks ESTLi koolitajat korraga, õpetaja juuresolek ei ole vajalik.

Tasuta osalusteatri sessiooni tellimiseks ja lisainfo saamiseks võtke palun ühendust:
Katrin Salundi 
katrin@estl.ee
tel 56 359 359

Tellimise kirja palume märkida: kooli nimi, osalejate arv, soovitav osalusteatri toimumise kuupäev ja kellaaeg.

Osalusteater

Küsi nõu Küsi nõu