Koolitused lapsevanematele

.

Kasvamise käigus saavad lapsed ja noored järk-järgult uusi teadmisi ja neil kujuneb oma ettekujutus, väärtused, hoiakud ja oskused seoses inimese keha, lähisuhete ja seksuaalsusega. Selleks kasutavad nad väga erinevaid teabeallikaid. Kõige olulisemad neist, eriti varasematel arenguetappidel, on mitteformaalsed allikad, eriti lapsevanemad, kellel on kõige suurem tähtsus noorimate laste elus.

PS Koolitusi saab tellida ka e-koolitusena Zoomi platvormil.

LAPSE SEKSUAALNE ARENG

Koolituse eesmärk on tõsta lastevanemate teadlikkust lapse seksuaalse arengu teemas ning anda teadmisi ja oskuseid, kuidas lapsega seksuaalsuse teemadel rääkida.

Millest me koolitusel räägime:

  • Mis on seksuaalsus;
  • Milline on lapsevanema roll seksuaalkasvatuses;
  • Kuidas lapsega seksuaalsuse teemadel rääkida;
  • Seksuaalõigused on igaühe õigused;
  • Lapse seksuaalne areng erinevates vanuseastmetes;
  • Pornograafia ning selle mõju seksuaalsele arengule ja käitumisele;

Koolitusgrupi suurus kuni 30 inimest

Koolituse pikkus: 120 minutit

Koolituse maksumus 480 eurot+km. Kui koolitus toimub väljaspool Tallinna või Tartut, siis lisandub transpordikulu.

SEKSUAALSE VÄÄRKOHTLEMISE ENNETUS JA MÄRKAMINE

Koolituse eesmärk on tõsta lastevanemate teadlikkust lapse seksuaalse arengu teemas ning anda teadmisi ja oskuseid, kuidas lapsega seksuaalsuse teemadel rääkida.

Millest me koolitusel räägime:

  • Mis on seksuaalsus ning kust lähevad piirid;
  • Minu keha on minu oma;
  • Kuidas seksuaalkasvatusega ennetada seksuaalset väärkohtlemist;
  • Millised on ohumärgid ja kuidas nende korral käituda.

Koolitusgrupi suurus kuni 30 inimest
Koolituse pikkus: 120 minutit
Koolituse maksumus 480 eurot (sisaldab käibemaksu). Kui koolitus toimub väljaspool Tallinna või Tartut, siis lisandub transpordikulu.

Küsi nõu Küsi nõu