Tasuta seminarid ja koolitused

Õppimisvõimalus noortele kui ka täiskasvanutele!

Eesti Seksuaaltervise Liit pakub erinevaid seminare ja koolitusi, mis on osalejatele tasuta. Tutvu aktiivsete koolitus- ja seminaripakkumiste allpool.

Osalusteater

Eesti Seksuaaltervise Liit pakub kuni 30.06.2022 TASUTA sotsiaalse osalusteatri lavastusi
14-26aastastele 
noortele!

Eesti Seksuaaltervise Liidu (ESTL) koolitajad viivad rahvusvahelise projekti raames läbi osalusteatri lavastusi, et muuta ühiskonnas kahjulikke soonorme!

Osalusteater on teatrivorm, kus publik ei ole lihtsalt tavaline vaatleja, vaid osaleb aktiivselt etenduse protsessis. Osalusteatri protsess ei pea kujutama ühtegi “õiget viisi”, vaid peaks uurima erinevaid võimalusi, kuidas teatud teemat võiks lahata ning etendada. Meie eesmärgiks on edendada soorollide ja stereotüüpide kriitilist ümberhindamist, soolise diskrimineerimise ennetamist ja vähendamist.

Osalusteatri üks sessioon koosneb 4 lavastusest, kus osalusteatri lavastuste käigus saavad noored teha reklaami, lahendada suhteprobleeme ja harjutada tööintervjuud. Seda kõike aga ümberpööratult – mehed mängivad naisi ja naised mehi.

Sessiooni läbimiseks ühele grupile koos pausidega sobib 3-4 tundi ehk 180-240 minutit.

Ühe grupi suurus on soovitavalt kuni 30 noort. Lavastusi viivad läbi kaks ESTLi koolitajat korraga, õpetaja juuresolek ei ole vajalik.

Tasuta osalusteatri sessiooni tellimiseks ja lisainfo saamiseks võtke palun ühendust:
Katrin Salundi 

katrin@estl.ee
tel 56 359 359

Tellimise kirja palume märkida: kooli nimi, osalejate arv, soovitav osalusteatri toimumise kuupäev ja kellaaeg.

Tasuta koolitused Tallinna linna koolidele

NB Tallinna koolide tasuta koolituste maht on 2022. aastaks täis.

Eesti Seksuaaltervise Liidu tasuta seksuaalhariduslikud koolitused Tallinna linna koolidele.

Nagu ka varasematel aastatel pakub Eesti Seksuaaltervise Liit Sotsiaal – ja Tervishoiuameti toetusel seksuaalhariduslikke koolitusi Tallinna üldhariduskoolidele, nii eesti kui ka vene keelt kõnelevatele noortele vanuses 11-18 aastat.

Seksuaalhariduslikud koolitused toimuvad Zoom keskkonnas või kooli ruumides.

PS Koolitusi saab tellida ka e-koolitusena Zoomi platvormil.

Koolituse tingimused:

 • Koolituse kestvus on 90 minutit
 • Maksimaalne noorte arv ühes grupis on 16 noort
 • Koolitusgrupis osalevad noored ning koolitaja
 • Koolitus toimub ilma õpetaja osaluseta, et noortel oleks keskkond, mis soodustab avatumalt ning julgemalt küsima küsimusi ning arutlema
 • Koolitused toimuvad grupis, kus on koos nii tüdrukud kui poisid
 • Koolitused toimuvad Zoom keskkonnas või kooli ruumides.
 • Koolitus on tasuta

Kui soovite tellida koolituse, palun kirjaga lisage info:

 • Kooli nimi
 • Klass
 • Klassi suurus
 • Soovitud koolituse teemad
 • Soovitud koolituse keel
 • Soovitud koolituse toimumise kuupäev/kuupäevad/nädalapäev ja kellaaeg
 • Koolituse tellija kontaktandmed, nimi, e-mail ja kontakttelefon

Koolituse tellimiseks palun võtke ühendust: koolitus@estl.ee

Teenust finantseeritakse Tallinna linna 2022. a eelarvest eelarverealt „ Narkomaania ja aidsi ennetustegevus“

Küsi nõu Küsi nõu