Mis on vägivald?

Vägivald on igasugune tahtlik teise inimese vaimne, kehaline, või seksuaalne kahjustamine või sellega ähvardamine.

On olemas inimesi, kes kasutavad vägivalda teadlikult. Nad ähvardavad teisi inimesi sageli ja käituvad agressiivselt. Need on külmalt kalkuleerivad inimesed, kes usuvad, et vägivald on kõige tulemuslikum viis oma tahte saavutamiseks. Vägivaldne käitumine võib olla planeeritud ja sellega ei pruugi kaasneda peaaegu üldse mingit vihatunnet. Nii tegutseb teadlik, võimu saavutamiseks vägivalda kasutav inimene.

Vägivaldne käitumine võib olla põhjustatud ka sellest, et inimesed ei suuda oma viha kontrolli all hoida ning käituvad ennast või teisi kahjustavalt – loe selle kohta SIIT.

Eristatakse vaimset, kehalist ja seksuaalset vägivalda – need vägivallaliigid võivad omavahel läbi põimuda. Mistahes vägivallaga kaasneb alati ka vaimne vägivald.
Vaimne vägivald on näiteks: oma tahtele allutamine, survestamine, eiramine, selgitusteta vaikimine, karjumine, ähvardamine, jälitamine, segamine, tülitamine, hirmutamine, alandamine, sõimamine, halvustamine, manipuleerimine.
Kehaline vägivald on näiteks: löömine, juustest tirimine, tahtlik müksamine, kinni hoidmine, peksmine, kägistamine, relva kasutamine.
Seksuaalne vägivald on näiteks: soovimatu seksuaalne tähelepanu, tahtevastane seksuaalne puudutamine, seksi pealesurumine, vägistamiskatse või vägistamine, laste seksuaalne väärkohtlemine.

Спроси совет Спроси совет