Müük digitaalse meditsiiniseadme retsepti alusel

Seksuaaltervise Kliinik müüb alates 1. aprill 2019 koostöös Eesti Haigekassaga meditsiiniseadmeid soodustingimustel

Seksuaaltervise Kliinikust saab soodustingimustel osta

  • ravipõlvikuid
  • haavaravitooteid

Seksuaaltervise Kliinik osutab teenust Tervisekassas kindlustatud isikutele ja  Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse poolt väljaantud kehtivat vormikohast tõendit E112, E123, S2 või DA1 või Euroopa ravikindlustuskaarti või nimetatud kaardi asendussertifikaati omavatele isikutele  meditsiiniseadmete  müüki meditsiiniseadme kaardi alusel õigusaktides kehtestatud tingimustel ja korras. Soodustuse saamiseks on vajalik meditsiiniseadme digiretsept, mille väljastab perearst või raviarst.


Seksuaaltervise Kliinik teostab meditsiiniseadmete müüki aadressil Peterburi tee 2, Tallinn, T1 keskuse 3 korrusel,  vastavalt ravikindlustus seaduse § 48 lõike 4 alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrusesse “Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord”  kantud  toodete osas.
Ravipõlvikute puhul hüvitab EHK 90% ja haavaravitoodete puhul 50% kehtestatud piirhinnast.

Ravipõlvikud ja ravisukad

Actico Ulcer Sys 8007869

Jaemüügihind  65,00 eurot
Tervisekassa poolt kompenseeritud hind 58,50 eurot

Hind patsiendile: 6,50 eurot

 

Memory kompressioonsukad 99,00€

Lastofa kompressioonsukad 92,00€

Memory/Lastofa kompressioonpõlvikud 60,00€

Haavaravitooted

Seksuaaltervise Kliiniku poolt pakutavad haavaravitooted leiad SIIT.

Küsi nõu Küsi nõu