Privaatsuspoliitika

OÜ Seksuaaltervise Kliiniku andmekaitse üldinfo.

OÜ Seksuaaltervise Kliinik (edaspidi Kliinik) ravib ja nõustab Teid seksuaaltervise valdkonnas.
Teie andmete kaitsmine on Kliiniku jaoks väga oluline. Soovime, et teaksite, milliseid Teie isikuandmeid kogume ja miks, kuidas neid kasutame ning millised on Teie valikud ja võimalused.

Meie privaatsuspoliitika dokumendiga saad tutvuda SIIN.

1. Isikuandmed

Teie ravimiseks ja nõustamiseks on Kliinikul vaja kontaktandmeid ja infot Teie tervise ja seksuaalelu kohta. Teie poolt antud info Teie tervise ja seksuaalelu kohta on isikuandmeteks.
Vaata täpsemalt meie privaatsuspoliitikast.

2. Andmed, mida küsitakse ning andmete küsimise eesmärk

Kliiniku peamiseks ülesandeks on Teid ravida ja Teid nõustada. Sel eesmärgil kasutab Kliinik Teie tervise kohta käivaid andmeid.
Kliinik edastab ka Teie tervise kohta andmeid riigi infosüsteemidesse (nt tervise infosüsteem). Kliiniku poolt tervise infosüsteemi edastatud andmeid näete lehelt www.terviseportaal.
Kliinik edastab andmeid Teie tervise kohta ka Terviseametile ja Tervisekassale.
Kliinik kasutab Teie andmeid siis, kui soovite Kliinikult enda andmete kohta ülevaadet ning Teile vastamiseks, kui olete Kliiniku poole oma küsimuste või ettepanekutega pöördunud.

3. Kes minu andmeid näevad?

Kliiniku töötajad, kes Teid ravivad, kasutavad Teie andmeid.
Kliiniku töötaja, kes Teie kirjale või ettepanekutele vastab, näeb kirja sisu.
Kliiniku töös võivad osaleda ka arstiõppe läbijad või välisarstid.
Vaata täpsemalt meie privaatsuspoliitikast.

4. Kes veel peale Kliiniku minu andmeid saab?

Kliiniku jaoks teeb analüüse SYNLAB Eesti OÜ.
Kliiniku vastuvõttu aitab korraldada Copitron OÜ.
Vaata täpsemalt meie privaatsuspoliitikast.

5. Kas minu andmed on turvaliselt hoitud?

Kliinik kasutab oma töös andmesüsteemi, mis hoiab Teie andmete turvalisust.

6. Kuhu minu andmeid saadetakse?

Kliinik saadab Teie andmeid tervise infosüsteemi, Terviseametile, Tervisekassale ja Tervise Arengu Instituudile.
Vaata täpsemalt meie privaatsuspoliitikast.

7. Mis alusel minu andmeid kasutatakse?

Kui Kliinik Teid ravib, võib Kliinik seaduse alusel Teie terviseandmeid kasutada.
Kliinik edastab Teie andmeid registritesse ja asutustesse seaduse alusel.
Kliinik küsib Teie nõusolekut Teie kontaktandmete kasutamiseks, kui soovite Kliinikusse vastuvõtule tulla.
Kliinik küsib Teie nõusolekut välisarstide osalemiseks Teie ravimisel.
Vaata täpsemalt meie privaatsuspoliitikast.

8. Kuidas minu poolt saadetud kirju hoitakse?

Kliinik registreerib Teie kirjad Kliiniku infosüsteemis.
Kliinik ei väljasta Teie kirju ilma Teie andmeid kinni katmata, välja arvatud asutusele, kes võib seaduse alusel Teie kirjadega tutvuda.
Vaata täpsemalt meie privaatsuspoliitikast.

9. Milleks minu poolt saadetud kirju kasutatakse?

Kliinik kasutab Teie poolt saadetud kirju Teile vastamiseks.
Kui Kliinik ei ole õige kirjasaaja, saadame Teie kirja edasi õigele kirjasaajale.
Vaata täpsemalt meie privaatsuspoliitikast.

10. Kui kaua minu andmeid hoitakse?

Teie kirju hoiame 5 aastat.
Teie kontaktandmeid hoiame 5 aastat pärast Teie viimast vastuvõttu.
Teie terviseandmeid hoiame seadusest tulenevate tähtaegade alusel.
Vaata täpsemalt meie privaatsuspoliitikast.

11. Kuidas andmeid edastatakse?

Paberdokumente, milles on Teie andmed, anname Teile isiklikult. Elektroonilisi dokumente saadame krüpteeritult.
Asutustele saadame andmeid turvaliste infosüsteemide kaudu või krüpteeritult.
Vaata täpsemalt meie privaatsuspoliitikast.

12. Kui ma Kliinikusse tööle kandideerin, kuidas minu andmeid hoitakse?

Vabade töö- ja praktikakohtade info on leitav meie veebilehelt.
Tööle kandideerides kasutame Teie poolt esitatud andmeid ja võtame Teie poolt märgitud soovitajatega ühendust.
Teie kandideerimisdokumente säilitame kuni vaidlustustähtaegade möödumiseni.
Vaata täpsemalt meie privaatsuspoliitikast.

13. Millised on minu õigused?

Teil on õigus tutvuda oma andmetega; saada infot andmete kasutamise kohta,;õigus parandada oma andmeid; õigus esitada vastuväiteid; õigus nõuda oma andmete kustutamist; õigus keelata Kliiniku töötajate juurdepääs oma andmetele tervise infosüsteemis, õigus küsida teisest arvamust Kliiniku raviteenusele jms
Vaata täpsemalt meie privaatsuspoliitikast.

14. Kuhu saab pöörduda oma õiguste kaitseks?

Andmete töötlemise kohta teabe saamiseks ja kaebuste esitamiseks saate pöörduda meie andmekaitsespetsialisti poole aadressil kati.jakobson.lott@priorilaw.ee

Kaebusega saate pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

Küsi nõu Küsi nõu