Vägivald

Pea meeles, et vägivalla kasutamine on alati vale. Kellelegi ei tohi haiget teha, ei vaimselt ega füüsiliselt, ka asjade lõhkumine on lubamatu.

Kõik inimesed võivad mõnikord tunda selliseid keerulisi ja negatiivseid tundeid nagu viha, pettumus, hirm, kadedus, raev, kättemaksuhimu ja (armu)kadedus. Negatiivsete tunnete tundmine on loomulik ja need on lubatud. On siiski oluline mõista, et oma negatiivseid tundeid on võimalik õppida mõistma ja väljendama nii, et see endale ja teistele haiget ei tee. Vihahoos tehtud agressiivsed teod ei ole mitte mingil juhul lubatud.
Sel juhul on tegemist vägivallaga. Vägivalda ei õigusta miski ja kindlasti ei saa seda vabandada sellega, et olid vihane. Ka negatiivsete emotsioonide juhtimine edasiviival ja mittekahjustaval moel on võimalik, ehkki see võib olla raske.

Vägivald ei ole mitte ainult füüsiline kallaletung, vaid ka teise inimese kiusamine, sõimamine, inetute nimedega nimetamine, pahatahtlikud või alandavad märkused, ähvardused, teistest inimestest isoleerimine, põlgus, türanniseerimine, avalik solvamine ja muul viisil alandamine. Ka surve avaldamine ja millekski vastu tahtmist sundimine on vägivald. Vägivald on ka hooletusse jätmine ja ignoreerimine (näiteks kui pärast tüli keegi ei räägi oma lähedastega pikka aega). Kõige enam inimest ja tema tervist kahjustavaks vägivalla liigiks peetakse seksuaalselt vägivalda.

Vahekord ilma kõigi osapoolte seksuaalse nõusolekuta on seksuaalvägivald. See on seadusevastane ning toob kaasa väga tõsiseid tagajärgi. Loe ka seksuaalse nõusoleku kohta siin.

Küsi nõu Küsi nõu