Koolitused õpilastele

.

Seksuaalsus on inimeseks olemise keskne osa — kõik inimesed sünnivad seksuaalsete olenditena, ehkki iga inimese seksuaalsuse väljendus ja tunnetus on erinev. Laiapõhjaline ning noori kaasav seksuaalharidus annab rõõmupakkuvaks ning täisväärtuslikuks eluks vajalikke teadmisi, kujundab hoiakuid ning aitab kaasa noorte isiksuse ja enesemääratluse positiivsele arengule. 

Seksuaalhariduse teemalised koolitused-vestlusringid annavad noortele teadmised seksuaalõigustest, oma kehast ja sellega toimuvast ning toetavad positiivseid ja tervislikke seksuaalsusega seotud hoiakuid. Koolitust kavandades ning läbi viies kasutavad koolitajad konkreetse vanuseastme puhul erinevaid eakohaseid teemakäsitluse viise ning meetodeid.

PS Koolitusi saab tellida ka e-koolitusena Zoomi platvormil.

Koolituse kestus 90 min.
Koolitusel osalejate arv maksimaalselt kuni 30.

Koolituse hind:
Hind 300€+km
(väljaspool Tallinnat lisandub 0.2€/km transpordikulu)

koolitus@estl.ee

Спроси совет Спроси совет