Koolitused õpilastele

.

Seksuaalsus on inimeseks olemise keskne osa – kõik inimesed sünnivad seksuaalsete olenditena, ehkki iga inimese seksuaalsuse väljendus ja tunnetus on erinev. Laiapõhjaline ning noori kaasav seksuaalharidus annab rõõmupakkuvaks ning täisväärtuslikuks eluks vajalikke teadmisi, kujundab hoiakuid ning aitab kaasa noorte isiksuse ja enesemääratluse positiivsele arengule. 

Seksuaalhariduse teemalised koolitused-vestlusringid annavad noortele teadmised seksuaalõigustest, oma kehast ja sellega toimuvast ning toetavad positiivseid ja tervislikke seksuaalsusega seotud hoiakuid. Koolitust kavandades ning läbi viies kasutavad koolitajad konkreetse vanuseastme puhul erinevaid eakohaseid teemakäsitluse viise ning meetodeid.

PS Koolitusi saab tellida ka e-koolitusena Zoomi platvormil.

Koolituse kestus 90 min.
Koolitusel osalejate arv maksimaalselt kuni 30.

Koolituse hind:
Hind 300€+km
(väljaspool Tallinnat lisandub 0.2€/km transpordikulu)

koolitus@estl.ee

II kooliaste (4.-6. klass)

ESTL pakub II kooliastme noortele järgnevaid seksuaalhariduse koolitusi. Valige sobiv valdkond või teema. Koolituse saab broneerida kiirelt ja mugavalt kasutades broneerimissüsteemi.

PS Koolitusi saab tellida ka e-koolitusena Zoomi platvormil.

KOOLITUSE TEEMAD:

1. MINU KEHA. MURDEEA MUUTUSED. SUHTED
Räägime teemadel:

 • keha hügieen (menstruatsioon, seemnepurse)
 • varajased murdeea muutused (vaimsed, kehalised, sotsiaalsed ja emotsionaalsed ning nende võimalik varieerumine)
 • suhted eakaaslastega, suhted täiskasvanutega

2. SEKSUAALSUS JA MEEDIA. PORNOGRAAFIA
Räägime teemadel:

 • seksuaalsus ja selle kujutamine meedias
 • soonormid meediapildis
 • erinevate meedia- ja sotsiaalmeediakanalite mõju
 • turvaline meediakasutus, ohud sotsiaalmeedias
 • pornograafia – müüdid, ohud ja reaalsus

III kooliaste (7. - 9. klass)

ESTL pakub 7. – 9. klasside noortele järgnevaid seksuaalhariduse koolitusi. Valige sobiv valdkond või teema. Koolituse saab broneerida kiirelt ja mugavalt kasutades tellimusvormi.

PS Koolitusi saab tellida ka e-koolitusena Zoomi platvormil.

KOOLITUSE TEEMAD:

1. MINU KEHA. MURDEEA MUUTUSED. SUHTED
Räägime teemadel:

 • keha hügieen (menstruatsioon, seemnepurse)
 • varajased murdeea muutused (vaimsed, kehalised, sotsiaalsed ja emotsionaalsed ning nende võimalik varieerumine)
 • suhted eakaaslastega, suhted täiskasvanutega

2. SEKSUAALSUS JA IDENTITEET. SEKSUAAL- JA REPRODUKTIIVÕIGUSED
Räägime teemadel:

 • seksuaalsus
 • seksuaalõigused
 • seksuaalne ja sooline identiteet, soonormid
 • noorte seksuaalkäitumine (seksuaalkäitumise variantsioonid)
 • meeldimine, armumine, armastus
 • nauding, eneserahuldamine, orgasm

3. TURVALINE SEKSUAALKÄITUMINE. RASESTUMISVASTASED MEETODID, SUGUHAIGUSED
Räägime teemadel:

 • kuidas hoida ennast ja partnerit
 • turvaline seksuaalkäitumine
 • pereplaneerimine
 • erinevad rasestumisvastased vahendid ja nende kasutamine, müüdid
 • raseduse sümptomid, ebaturvalise seksi riskid ja tagajärjed (soovimatu rasedus, seksuaalsel teel levivad infektsioonid)

4. TERVED JA TURVALISED SUHTED. SEKSUAALVÄGIVALD
Räägime teemadel:

 • suhted ja nende olulisus meie elus
 • suhete erinevad vormid
 • millised on turvalised ja head suhted
 • mis saab siis, kui suhted purunevad
 • mis on seksuaalvägivald, kuidas seda ära tunda
 • kuhu pöörduda ning kust abi saada seksuaalvägivalla puhul

5. SEKSUAALSUS JA MEEDIA. PORNOGRAAFIA
Räägime teemadel:

 • seksuaalsus ja selle kujutamine meedias
 • soonormid meediapildis
 • erinevate meedia- ja sotsiaalmeediakanalite mõju
 • turvaline meediakasutus, ohud sotsiaalmeedias
 • pornograafia – müüdid, ohud ja reaalsus

Gümnaasium (10.-12. klass)

ESTL pakub gümnaasiumi noortele järgnevaid seksuaalhariduse koolitusi. Valige sobiv valdkond või teema. Koolituse saab broneerida kiirelt ja mugavalt kasutades tellimusvormi.

PS Koolitusi saab tellida ka e-koolitusena Zoomi platvormil.

1. SEKSUAALSUS JA IDENTITEET. SEKSUAAL- JA REPRODUKTIIVÕIGUSED
Räägime teemadel:

 • seksuaalsus
 • seksuaalõigused
 • seksuaalne ja sooline identiteet, soonormid
 • noorte seksuaalkäitumine (seksuaalkäitumise variantsioonid)
 • meeldimine, armumine, armastus
 • nauding, eneserahuldamine, orgasm

2. TURVALINE SEKSUAALKÄITUMINE. RASESTUMISVASTASED MEETODID, SUGUHAIGUSED
Räägime teemadel:

 • kuidas hoida ennast ja partnerit
 • turvaline seksuaalkäitumine
 • pereplaneerimine
 • erinevad rasestumisvastased vahendid ja nende kasutamine, müüdid
 • raseduse sümptomid, ebaturvalise seksi riskid ja tagajärjed (soovimatu rasedus, seksuaalsel teel levivad infektsioonid)

3. TERVED JA TURVALISED SUHTED. SEKSUAALVÄGIVALD
Räägime teemadel:

 • suhted ja nende olulisus meie elus
 • suhete erinevad vormid
 • millised on turvalised ja head suhted
 • mis saab siis, kui suhted purunevad
 • mis on seksuaalvägivald, kuidas seda ära tunda
 • kuhu pöörduda ning kust abi saada seksuaalvägivalla puhul

4. SEKSUAALSUS JA MEEDIA. PORNOGRAAFIA
Räägime teemadel:

 • seksuaalsus ja selle kujutamine meedias
 • soonormid meediapildis
 • erinevate meedia- ja sotsiaalmeediakanalite mõju
 • turvaline meediakasutus, ohud sotsiaalmeedias
 • pornograafia – müüdid, ohud ja reaalsus

Tasuta koolitused Tallinna linna koolidele

NB Tallinna koolide tasuta koolituste maht on 2023. aastaks täis.

Eesti Seksuaaltervise Liidu tasuta seksuaalhariduslikud koolitused Tallinna linna koolidele.

Nagu ka varasematel aastatel pakub Eesti Seksuaaltervise Liit Sotsiaal – ja Tervishoiuameti toetusel seksuaalhariduslikke koolitusi Tallinna üldhariduskoolidele, nii eesti kui ka vene keelt kõnelevatele noortele vanuses 11-19 aastat.

Seksuaalhariduslikud koolitused toimuvad Zoom keskkonnas või kooli ruumides.

Koolituse tingimused:

 • Koolituse kestvus on 90 minutit
 • Maksimaalne noorte arv ühes grupis on 16 noort
 • Koolitusgrupis osalevad noored ning koolitaja
 • Koolitus toimub ilma õpetaja osaluseta, et noortel oleks keskkond, mis soodustab avatumalt ning julgemalt küsima küsimusi ning arutlema
 • Koolitused toimuvad grupis, kus on koos nii tüdrukud kui poisid
 • Koolitused toimuvad Zoom keskkonnas või kooli ruumides.
 • Koolitus on tasuta

Kui soovite tellida koolituse, palun kirjaga lisage info:

 • Kooli nimi
 • Klass
 • Klassi suurus
 • Soovitud koolituse teemad
 • Soovitud koolituse keel
 • Soovitud koolituse toimumise kuupäev/kuupäevad/nädalapäev ja kellaaeg
 • Koolituse tellija kontaktandmed, nimi, e-mail ja kontakttelefon

Koolituse tellimiseks palun võtke ühendust: koolitus@estl.ee

Teenust finantseeritakse Tallinna linna 2023. a eelarvest eelarverealt „ Narkomaania ja aidsi ennetustegevus“

Küsi nõu Küsi nõu