Koolitused laste ja noortega töötavatele spetsialistidele

.

Kasvamise käigus saavad lapsed ja noored järk-järgult uusi teadmisi ja neil kujuneb oma ettekujutus, väärtused, hoiakud ja oskused seoses inimese keha, lähisuhete ja seksuaalsusega. Selleks kasutavad nad väga erinevaid teabeallikaid. Kõige olulisemad neist, eriti varasematel arenguetappidel, on mitteformaalsed allikad, eriti lapsevanemad, kellel on kõige suurem tähtsus noorimate laste elus. Olulisi teadmisi annavad aga ka haridus- ja kasvatuskeskkonnad, kus lapsed viibivad väljaspool kodu — lasteaed, kool, noortekeskus, treeniggrupid jne. On oluline, et kõik need laste kasvamist toetavad osapooled teevad koostööd seksuaalkasvatuse ja seksuaalhariduse andmisel.

PS Koolitusi saab tellida ka e-koolitusena Zoomi platvormil.

Спроси совет Спроси совет