Koolitused laste ja noortega töötavatele spetsialistidele

.

Kasvamise käigus saavad lapsed ja noored järk-järgult uusi teadmisi ja neil kujuneb oma ettekujutus, väärtused, hoiakud ja oskused seoses inimese keha, lähisuhete ja seksuaalsusega. Selleks kasutavad nad väga erinevaid teabeallikaid. Kõige olulisemad neist, eriti varasematel arenguetappidel, on mitteformaalsed allikad, eriti lapsevanemad, kellel on kõige suurem tähtsus noorimate laste elus. Olulisi teadmisi annavad aga ka haridus- ja kasvatuskeskkonnad, kus lapsed viibivad väljaspool kodu – lasteaed, kool, noortekeskus, treeniggrupid jne. On oluline, et kõik need laste kasvamist toetavad osapooled teevad koostööd seksuaalkasvatuse ja seksuaalhariduse andmisel.

PS Koolitusi saab tellida ka e-koolitusena Zoomi platvormil.

SEKSUAALVÄGIVALLA MÄRKAMINE JA ENNETUS

Seksuaalsus on terviklikuks nimeseks olemise oluline osa. Meil kõigil on õigus oma seksuaalsusele ning õigus seda kogeda turvaliselt. Seksuaalvägivald aga on miski, mis seda turvalisust otseselt ohustab. Lisaks on seksuaalvägivallal otsesed mõjud inimese vaimsele ja füüsilisele tervisele. Suur tähtsus seksuaalvägivalla probleemi vähendamisel on just ennetustööl.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Seksuaalõigused;
 • Seksuaalsus ja identiteet;
 • Mina kui seksuaalne olend;
 • Mis on seksuaalvägivald ja kust lähevad piirid;
 • Soonormid ja nende roll seksuaalvägivallas;
 • Mida teha, kui kogetakse seksuaalvägivalda;
 • Miks seksuaalvägivalla ohvrid abi ei otsigi;
 • Traumareaktsioonid pärast seksuaalvägivalla kogemust;
 • Abivõimalused seksuaalvägivalla ohvrile;
 • Abistamise põhimõtted ja ohvri kahjustamise vältimine;
 • Kuidas noortega seksuaalvägivallast rääkida ja teismelistega töö eripärad.

Koolituse sihtgrupp: noorsootöötajad, õpetajad, huviringide juhendajad ja teised noortega töötavad spetsialistid
Koolitusgrupi suurus: Kuni 25 inimest
Koolituse pikkus: 16 tundi (2 koolituspäeva)
Koolituse maksumus: 2280 eurot+km

NB! Koolituse hind sisaldab ainult koolitust. Ruumi rent, toitlustus jms kokkuleppel.

SEKSUAALKASVATUSE PÕHIMÕTTED

Kasvamise käigus saavad lapsed ja noored järk-järgult uusi teadmisi ja neil kujuneb oma ettekujutus, väärtused, hoiakud ja oskused seoses inimese keha, lähisuhete ja seksuaalsusega. Selleks kasutavad nad väga erinevaid teabeallikaid. Kõige olulisemad neist, eriti varasematel arenguetappidel, on mitteformaalsed allikad, eriti lapsevanemad, kellel on kõige suurem tähtsus noorimate laste elus. Olulisi teadmisi annavad aga ka haridus- ja kasvatuskeskkonnad, kus lapsed viibivad väljaspool kodu – lasteaed, kool, noortekeskus, treeniggrupid jne. On oluline, et kõik need laste kasvamist toetavad osapooled teevad koostööd seksuaalkasvatuse ja seksuaalhariduse andmisel.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Mis on seksuaalsus;
 • Seksuaalõigused on igaühe õigused;
 • Milline on last ümbritsevate täiskasvanute roll seksuaalkasvatuses;
 • Kuidas lapsega seksuaalsuse teemadel rääkida;
 • Millises vanuses mida rääkida;
 • Lapse seksuaalne areng erinevates vanuseastmetes;
 • Pornograafia ning selle mõju seksuaalsele arengule ja käitumisele.
 • Meetodid seksuaalhariduses

Pikkus: 8 akadeemilist tundi
Koolitusgrupi suurus: Kuni 30 inimest
Hind: 1440 eurot+km

NB! Koolituse hind sisaldab ainult koolitust. Ruumi rent, toitlustus jms kokkuleppel.

Küsi nõu Küsi nõu