Seksuaaltervise edendaja

Eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) on valinud seksuaaltervise edendajat alates 2017. aastast. Auhinna nominente saavad esitada kõik ESTLi liikmed. Liidu liikmed valivad laureaadi oma aastakoosolekul. Auhinnaga tunnustatakse inimest või organisastiooni, kes on Eestis seksuaaltervise valdkonnas eriliselt silma paistnud ja innustanud teisi, mõjutades sellega positiivselt kõikide inimeste elu. 2017. aasta laureaat on Risti Koguduse õpetaja Annika Laats […]

Eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) on valinud seksuaaltervise edendajat alates 2017. aastast.

Auhinna nominente saavad esitada kõik ESTLi liikmed. Liidu liikmed valivad laureaadi oma aastakoosolekul.

Auhinnaga tunnustatakse inimest või organisastiooni, kes on Eestis seksuaaltervise valdkonnas eriliselt silma paistnud ja innustanud teisi, mõjutades sellega positiivselt kõikide inimeste elu.

2017. aasta laureaat on Risti Koguduse õpetaja Annika Laats

2018. aasta laureaat on Lastemaja juht Anna Frank

2019. aasta laureaat on sotsiaalminister Tanel Kiik

2020. aasta laureaat on Merilin Mandel

2021. aasta laureaat on agentuur Optimist

2022. aasta laureaat on Kristina Birk-Vellemaa

2017. aasta laureaat

Eesti Seksuaaltervise Liidu liikmed valisid oma aastakoosolekul 2017. aasta seksuaaltervise edendajaks Risti koguduse õpetaja ning hingehoidja Annika Laatsi.

Marie Abel, Eesti Seksuaaltervise Liidu president: „Annika Laatsi kandidatuur esitati meie liidu liikmete poolt, kuna tema avaldus kooseluseaduse teemal ETV arvamussaates „Suud puhtaks“ kõneles kõigi inimeste võrdsest kohtlemisest ja nende õiguste kaitsest, sõltumata nende seksuaalsest orientatsioonist. Annika Laats rääkis saates nii: “Mina tunnen Jumalat halastajana, kes tahab, et inimesed elaksid harmoonias ja et puuduksid kõikvõimalikud lõhed. Kui ma mõtlesin sellele, milliseid inimesi on Jeesus kõrvale tõrjunud – sest minu jaoks on Jumal saanud inimeseks Jeesuses – siis ta on tauninud ainult neid, kes peavad ennast teistest paremaks, normaalseks ja õigeks. Ja neile, kes on teistsugused ja ühiskonna poolt kehvaks peetud, on ta sirutanud käe.” Eesti Seksuaaltervise Liit peab oluliseks just neid samu võrdse kohtlemise põhimõtteid ja me töötame igapäevaselt selle nimel, et kõigile inimestele oleks soost, seksuaalsest orientatsioonist, rassist ja muudest tunnustest sõltumata seksuaaltervisega seotud teave ja heatasemelised teenused kättesaadavad.“

Risti koguduse õpetaja Annika Laats oli auhinda saades meeldivalt üllatunud.  „Ma ei ole teinud rohkemat kui mu töö ette näeb – mu töö ja kutsumus on kuulutada Jumala tingimusteta armastust. Teie arstidena võtate oma patsiente vastu nõnda, nagu nad on ja sama teen mina. Inimesed, nende lood ja elud on ikka väga eriilmelised, ja kes olen mina, et nende üle kohut mõista või neid muutma hakata,“ lisas ta.

Auhind, klaasikunstnik Kateriin Rikkeni autoritöö „Mitmekesisus“, anti üle Eesti Seksuaaltervise Liidu juhatusega toimunud õhtusöögil, mille raames arutati ka kiriku rolli üle seksuaaltervise ja inimese seksuaalsuse teemade käsitlemisel. Üheskoos mõtiskleti ka selle üle, kuidas leida edaspidi koostöös rohkem võimalusi inimeste seksuaaltervise eest kõnelemiseks ning inimese vaimse ja  füüsilise terviklikkuse  toetamiseks.

Risti koguduse õpetaja ning hingehoidja Annika Laats

2018. aasta laureaat

ESTLi liikmed valisid 2018. aasta seksuaaltervise edendajaks sotsiaalkindlustusameti lastemaja ja selle juhi Anna Frank-Vironi. 

Marie Abel, Eesti Seksuaaltervise Liidu president: „Lastemaja ja Anna Frank-Viron esitati ESTLi liikmete poolt 2018 auhinna kandidaadiks koos põhjendustega „Anna on lastemaja juhi ja eestvedajana andnud suure panuse võitlemaks laste seksuaalse väärkohtlemise vastu. Lastemaja näol on tegu ülivajaliku algatusega koondada laste abi ühte sõbralikku keskkonda. Näitab kätte suundumuse, et Eestis peab olema absoluutselt kõigis otsustes prioriteediks kõigile lastele õnneliku ja arengut toetava lapsepõlve tagamine. Sellest sõltub, kuidas tulevased täiskasvanud oma elus hakkama saavad, kui palju on Eestis edaspidi levinud vägivald, kiusamine, kuritegevus. Mitte ühelgi täiskasvanul ei ole õigust rikkuda ära kellegi lapsepõlv. Laste endi vaheliste kuritegevuse ilmingute vältimisele aitab kaasa ka kooli seksuaalharidus. Seksuaalkuriteod laste suunas on üks vägivalla kõige ekstreemsemaid vorme – selle vältimine ja tehtud kahjude vähendamine peab olema fookuses pidevalt.““

Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on lapsesõbralik ja multidistsiplinaarne teenus seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks. Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid nagu lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog ja paljud teised.

Anna Frank-Viron: „2016. aastal ulatas sotsiaalministeerium mulle paki paberitega ja ütles – näe, selline huvitav projekt, hakka pihta. See oligi lastemaja algus. Esialgu oli meie eesmärk lapsed lihtsalt ära kuulata, et avastada rohkem juhtumeid. Samas puudus meil selge tegevuskava, mis saab siis, kui jutud räägitud. Seetõttu võtsimegi edasistes tegevustes sihiks, et kõik menetlusega seotud toimingud oleksid lastele ühes kohas kättesaadavad. Täna on meie eesmärk, et laps jõuaks pärast juhtunut kohe lastemajja ning politsei, kohtuarsti ja teiste spetsialistide kogu tegevus toimuks seal. Ühes turvalises kohas.“
„Ma sooviksin, et seda teenust ei oleks üldse vaja. Ometi näen, et see vajadus mitte ei kahane, vaid ainult kasvab. Selle aasta algusest on meil olnud juba 161 pöördumist. 2018. aastal registreeriti Eestis 505 lapskannatanuga seksuaalkuritegu, teiste hulgas 137 vägistamist. Kõige noorem kontaktse seksuaalkuriteo kannataja on olnud alla aastane,“  lisas Frank-Viron.

Auhind, klaasikunstnik Kateriin Rikkeni autoritöö „Sisemine julgus ja tugevus“, anti üle Eesti Seksuaaltervise Liidu juhatusega toimunud õhtusöögil.

 

Sotsiaalkindlustusameti Lastemaja juht Anna Frank-Viron

Vasakult Katrin Salundi, dr Kai Haldre, Kerli Hannus, dr Marie Abel ESTLst, Anna Frank-Viron, dr Jaana Below, Marijaana Siimson ja Jonas Grauberg samuti ESTLst.

2019. aasta laureaat

ESTLi liikmed valisid 2019. aasta seksuaaltervise edendajaks sotsiaalministri Tanel Kiige.

Eesti Seksuaaltervise Liidu president, dr Jaana Belowi sõnul esitati sotsiaalministri kandidatuur liikmete poolt põhjendusega, et ta lähtub oma tegevuses inimõiguste tagamisest ning seisab kõigi ühiskonnagruppide eest. „Tanel Kiik kaitseb lapsi, noori ja vanu, naisi, erineva seksuaalse identiteediga inimesi, neid, kes meie ühiskonnas kaitset vajavad. Ka valitsuse keerulistes diskussioonides on ta jäänud kindlaks oma seisukohtadele ja väärtustele. Õige inimene õige koha peal,“ selgitas Below. „Eesti Seksuaaltervise Liit lähtub oma töös samadest põhimõtetest ja seisab hea selle eest, et kõigile, sõltumata soost, vanusest, seksuaalsest orientatsioonist või rassist, oleksid nii inim- kui seksuaalõigused tagatud.“

Sotsiaalminister Tanel Kiik avaldas liidule tunnustust pikaaegse ja tulemusrikka töö eest. „Tunnustan Eesti Seksuaaltervise Liidu panust Eesti inimeste seksuaal- ja reproduktiivtervise ning -õiguste eest seismisel. Olen väga tänulik auhinna saamise üle, ent mõistagi ei ole sellega töö seksuaal- ja reproduktiivtervise valdkonnas lõppenud. Pean oluliseks, et suunaksime piisavalt ressursse nii vaimse tervise valdkonda, ohvriabi tagamisse kui kvaliteetse seksuaalhariduse pakkumisse tõstmaks teadlikkust tervet ühiskonda puudutavatel teemadel,“ sõnas minister Kiik.

Auhind, klaasikunstnik Kateriin Rikkeni autoritöö „Põhiväärtused“, anti aasta seksuaaltervise edendajale üle Eesti Seksuaaltervise Liidu juhatusega toimunud kohtumisel, kus arutati COVID-19 põhjustatud uut reaalsust nii meditsiini- kui tervisevaldkonnas laiemalt – reproduktiivtervise teenuste kättesaadavust ja sisu – et inim- ja seksuaalõigused ning ravi ja nõustamine oleksid tagatud ka koroonaviiruse leviku ajal.

Oluline on tõsta inimeste seksuaaltervise ja -õiguste teadlikkust nii koolide seksuaalhariduse tundides kui lastevanemate seas, kes omal ajal on selleteemalisest haridusest ilma jäänud.

Minister Tanel Kiigega jagati ka murekohti, milleks on vaimne tervis ja vägivald, selle märkamine ning abi vähesus. Juurde on vaja lastepsühhiaatreid, koolides napib psühholooge. Oluline on veel enam tegeleda ka peresisese vägivalla ja alkoholiprobleemidega. Oldi ühel nõul, et need teemad mõjutavad eelseisvatel kümnenditel Eesti elu perekondades ja inimeste üldist heaolu määramatult rohkem, kui erinevate peremudelite tarbetu vastandamine.

2019. aasta seksuaaltervise edendaja sotsiaalminister Tanel Kiik

 

Vasakult: ESTLi tegevjuht Jonas Grauberg, ESTLi projektijuht Kerli Hannus, ESTLi juhatuse liige dr Kai Haldre, Tanel Kiik, ESTLi president dr Jaana Below ning juhatuse liikmed dr Marie Abel, Marijaana Siimson ja Monika Vändra

 

2020. aasta laureaat

ESTLi  liikmed valisid 2020. aasta seksuaaltervise edendajaks Instagrami konto @jesslapsed looja ja vedaja Merilin Mandeli.

Doktor Jaana Below, Eesti Seksuaaltervise Liidu president: „Merilini Jess, lapsed! konto on lühikese ajaga jõudnud väga paljude jälgijateni. Oma kontol jagab ta näpunäiteid lapsevanemlusest, vaimsest tervisest, seksuaalkasvatusest, nõusolekust, paarisuhetest ja paljust-paljust muust, aga teeb seda suurepäraselt hinnanguvabalt ja huumoriga. Kuigi kõik kontol käsitletavad teemad ei puutu just otseselt seksuaaltervise valdkonda, on see just suurepärane näide sellest, kuidas võib välja näha holistiline seksuaalkasvatus ja –haridus ehk sõna otseses mõttes väärtuskasvatus.“

„Ma usun, et Jess, lapsed! konto on pannud nii mõnedki lapsevanemad (ja mitte ainult) rohkem mõtlema nõusolekule, kehalisele autonoomiale, vaimse tervise väärtustamisele, piiride seadmisele ja nende austamisele ning kui oluline on seksuaalsuse teemadel rääkimine juba lapseeas,“ jätkas Below.

Auhind, klaasikunstnik Kateriin Rikkeni autoritöö anti üle Eesti Seksuaaltervise Liidu nõustajate suvekoolis Valkla Puhkekeskuses.

Merilin Mandel: „See on tohutult sümpaatne ja elevusttekitav tunnustus! Laste heaolust lähtuv kasvatus ongi tervikliku seksuaalkasvatusega igati läbi põimitud, mistõttu ei saaks lastega kokkupuutuvaid inimesi nõustades ja toetades seda kuidagi kõrvale lükata. Ka täiskasvanute endi kogetud seksuaalkasvatus mõjutab otseselt seda, kui turvaline ja toetav on laste kasvukeskkond, ja mul on kirjeldamatult rõõmus meel, et minu tegevus on aidanud ka täiskasvanutes peituvaid mõtte- ja käitumismustreid ümber sättida. Kannan seda uut tiitlit uhkusega ja teen selle valguses ka pimedal talvel oma tööd samas tempos edasi! Aitäh!“

Instagrami konto @jesslapsed looja ja vedaja Merilin Mandel

 

ESTLi president dr Jaana Below ja Merilin Mandel

 

2021. aasta laureaat

ESTLi liikmed valisid 2021. aasta seksuaaltervise edendajaks agentuuri Optimist. Esimest korda sai auhinna ettevõte, mille taga on seksuaaltervise edendamisse panustanud terve grupp inimesi.

Optimist esitati kandidaadiks järgmise põhjendusega: reklaamiagentuur Optimist tuli ESTLile tasuta appi, et kaasata ühiskonda seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmise vajadusse. Agentuur lõi väga mõjusa lahenduse, mis näitas üldsusele ehmatavat reaalsust, kuidas näeb välja 14aastase lapse ja täiskasvanu armusuhe ning kui karistamatult võib täiskasvanu ennast sealjuures tunda. Kampaania tõstis oluliselt avalikku rahulolematust ning avaldas poliitikutele survet vanusepiiri tõstmiseks.

Doktor Jaana Below, Eesti Seksuaaltervise Liidu president: „ESTL on teinud seksuaalse enesemääramise ea tõstmiseks valitsuse poole pöördumised ja arutelud ka aastatel 2009 ja 2016, aga tulemuseta. Nüüd, kui Optimist lõi sellise julge kampaania sai vastav seadus ka muudetud. Väga tervitatav, kui ettevõttel on sotsiaalset närvi ja ta tuleb meie kõigi jaoks olulisel teemal kaasa lööma.“

Kampaania ei jäänud märkamata ka väljaspool Eestit, kus lisaks kodumaistele kuldmunadele võideti mitmeid auhindu, sh Cannes Lions loovusfestivalil pronkslõvi.

Aasta seksuaaltervise edendaja auhinnaks on klaasikunstnik Kateriin Rikkeni autoritöö.

Mari-Liis Ahven kommunikatsioonibüroost Optimist Public sõnas, et agentuuritöö privileeg on see, kui julgeid ideid usaldatakse, sest läbi eristuvate lahenduste saab saavutada ka tulemusi. „Optimisti loovkontseptsioon #14poleokei puhul oli sotsiaalset närvi ning julgust nõudev, kuid ennekõike muutuse elluviimisele orienteeritud. Iseäranis oluline on olnud tiimitöö, millesse panustasid loovagentuuri Optimist Creative’i ja PR-agentuuri Optimist Publicu meeskonnaliikmed, aga ka Seksuaaltervise liit ning kriitilise meelega ühiskonnaliikmed.“

Vasakult Optimist looja ja eestvedaja Lužkov, ESTLi president dr Jaana Below ning Optimistid Mari-Liis Ahven, Susanna Eenma ja Bruno Palmik.

2022. aasta laureaat

Eesti Seksuaaltervise Liidu liikmed valisid 2022. aasta seksuaaltervise edendajaks Sekspositiiv looja seksuoloog Kristina Birk-Vellemaa. 

Doktor Jaana Below, Eesti Seksuaaltervise Liidu president: “Meie liikmed esitasid Kristina auhinna kandidaadiks põhjusel, et oma Instagrami konto, artiklite ja podcastide kaudu on ta suutnud tõsta üldist seksuaaltervise teadlikkust. Tema podcast ja sotsiaalmeedia kanalid on üles leitud ning inimeste hirmud/tabud saanud rahustatud ning põhjalikult ja teaduspõhiselt selgitatud.”

Auhind, klaasikunstnik Kateriin Rikkeni autoritöö anti üle T1 keskuses, kus Seksuaaltervise Kliinik ja liit sellest aastast asub.

Kristina Birk-Vellemaa: “Aitäh! See on nii liigutav tunnustus ESTL liikmetelt mu kauaaegsele kirele, aktivismile ja tööpühendumusele seksuaalhariduse valdkonnas. Minu jaoks on see ka auhind minu jälgijatele Instagramis, podcasti kuulatatele, koolitustel ja vestlusringides osalejatele, artiklite lugejatele ja nõustatavatele, sest nende kaudu saab sekspositiivsuse vaib tegelikult järjest rohkem nähtavaks ja kuuldavaks. Iga väike samm, vestlus ja eeskuju on oluline. Nende tagasiside innustab ja toetab. Iga väikegi sõnum sellest, et mu töö on aidanud ja aitab kellegi mõttemustreid muuta ja seksuaalsust kirjumates värvides näha, on kinnituseks, et ajan vajalikku asja ja jätkan samas vaimus.”

2022. aasta seksuaaltervise edendajaks Sekspositiivi looja seksuoloog Kristina Birk-Vellemaa.

ESTLi juhatuse liikmed ja kontori töötajad koos Kristina Birk-Vellemaaga.

Küsi nõu Küsi nõu