Projektid

Eesti Seksuaaltervise Liit tegeleb erinevate projektidega seksuaaltervise- ja õiguste vallas.

Töös olevad projektid

Lõppenud projektid

Konverents “Seksuaalsus ja religioon – ühisosa otsides”

Noortele suunatud vägivallaennetuse programm, mille eesmärgiks on vähendada noorte vägivaldset käitumist

Noorte Nõustamiskeskuste võrgustiku edasiarendus lahendamaks nii piirkondlikke, üleriigilisi kui ka valdkondlikke ühiskondlikke probleeme

“Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte nõustamiskeskuse võrgustik ja kohalikud omavalitsused kui koostööpartnerid seksuaaltervisealaste loengute pakkumisel noortele”

Noorte reproduktiivtervisealaste nõustamisteenuste ja -tervisekasvatuse alase pädevuse ja võimekuse tõstmine Kõrgõzstanis

Eesti Seksuaaltervise Liidu noorte nõustamiskeskuse võrgustik ja kohalikud omavalitsused kui koostööpartnerid seksuaaltervisealaste loengute pakkumisel noortele

Seksuaalõiguste kui inimõiguste käsitlemine koolis ja sellealase teadlikkuse edendamine eelkõige vene noorte kogukonnas

Seksuaaltervisealase internetinõustamisteenuse korraldamine ning vaimse- ja reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi väljatöötamine

“Seksuaalvägivalla ohvrite abistamiseks laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomine ja võimestamine”
Projekti rahastati Norra finantsmehhanismi toetuste 2009–2014 koduse ja soopõhise vägivalla vähendamise programmi raames. Eestis on programmi koordinaator Sotsiaalministeerium.

“Noorte seksuaaltervisealane internetinõustamine”
Rahastaja Sotsiaalministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu

“Reproduktiiv- ja seksuaaltervisealase eestkoste tugevdamine”
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

“Eesti Seksuaaltervise Liidu annetuskeskkonna loomine”
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

“Mehed liikuma Harjumaal”
Rahastaja: Euroopa Sotsiaalfondi meetme 1.3.4 “Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine

“Vabatahtlike kaasamise suutlikkuse tõstmine ESTL-i poolt läbiviidavates projektides”
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

“Noorte reproduktiiv- ja seksuaaltervisealaste nõustamisteenuste ja seksuaalhariduse alase pädevuse ja võimekuse tõstmine Moldovas”
Rahastaja: Välisministeerium

Küsi nõu Küsi nõu