Kes me oleme?

Eesti Seksuaaltervise Liit on MTÜ, mille eesmärgiks on hoida ja parandada inimeste lähisuhteid, seksuaalelu ning tervist.

Eesti Seksuaaltervise Liit on seksuaal- ja reproduktiivtervise ja – õiguste mittetulunduslik eestkosteorganisatsioon Eestis. 

-Meie eesmärgiks on hoida ja parandada inimeste lähisuhteid, seksuaalelu ja tervist. 

Tegutseme selle nimel ennetuse, seire ja sekkumisega;
– teeme koostööd kodanikuühiskonna eri tasandi organisatsioonidega;
– räägime kaasa valdkondlike otsuste langetamisel ja viime läbi koolitusi erinevatele sihtrühmadele. 

Seisame hea selle eest, et kõigile oleks seksuaaltervisega seotud teave ja heatasemelised teenused kättesaadavad.

Eesti Seksuaaltervise Liit lähtub oma töös IPPFi eeskirjadest ja vabaühenduste eetikakoodeksist.

Küsi nõu Küsi nõu