Sekspositiivsus

Seksuaaltervis on tihedasti seotud seksuaalõigustega, mis on osa kõigile kehtivatest inimõigustest.

Sekspositiivsus on hoiak, et seksuaalsus on inimeseks olemise loomulik ja lahutamatu osa kogu elukaare vältel ning seks on seksuaalsuse üks naudingut pakkuv väljendus. 

Sekspositiivne on lähenemine, et …

… seksuaalne areng on inimese kasvamise loomulik osa

… laste eneseavastamine on oluline kasvamise osa

…  tunnete tundmine ja nendest rääkimine on oluline ja arengut toetav

… murdeeas toimuvad muutused ja üldse erinevad kehalised protsessid on loomulik nähtus ning neis ei ole midagi piinlikku 

… ükski sugu ei ole teisest halvem ega parem ning inimesel on õigus soolisele enesemääramisele

… seksist rääkimine ei ole piinlik 

… konsensuslik seks on nauding ning igaüks naudib seksi erinevalt

… ükski inimene ei pea seksima, et olla täisväärtuslik

… igaüks ise otsustab, kas ta soovib kellegagi suhtes olla 

 … vabatahtlik nõusolek (consent) on seksuaalsetes tegevustes vältimatu eeltingimus 

Eestis, nagu ka mujal maailmas on palju põlvkondi, kes on saanud tugevalt seksnegatiivset seksuaalharidust ja see on teinud väga suurt kahju. Häbi ja stigmad kahjustavad seksuaalset minapilti ja kahjulike hoiakute muutmine inimese sees ning ühiskonnas laiemalt nõuab palju tööd. Sekspositiivse ja mitmekesise ühiskonnani jõuame läbi positiivse ja toetava kasvatuse, inimeste aktsepteerimise, tervikliku seksuaalhariduse, teadliku ja vastutustundliku meedia ja kõige muu, mis aitab kaasa seksuaalsuse normaliseerimisele. Me ei ole veel seal, aga koos pingutades on meil lootust kohale jõuda. 

Küsi nõu Küsi nõu