Kuhu pöörduda?

Kui vajad ise abi või näed, et su sõber vajab, räägi mõnele täiskasvanule, keda usaldad.

Helista lasteabi infotelefonil 116 111.  Numbrile on oodatud kõned, mis on seotud lapsi puudutavate teemadega või kui on  vaja teatada abivajavast lapsest. Lastele ja lastega seotud isikutele antakse nõuandeid, jagatakse teavet ning vajadusel tagatakse info edastamine vastavate spetsialistidele. Kõne on helistajale tasuta ning anonüümne.

Külasta www.lasteabi.ee ning küsi abi. Lastemaja on lapsesõbralik ja erialadevaheline teenus, mida pakume seksuaalselt väärkoheldud laste abistamiseks. Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid nagu lastekaitsetöötaja, politsei, prokurör, psühholoog ja paljud teised. Lastemajateenuse meeskond hindab lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ja edasist abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ning pakub lapsele vajalikku abi. Teenusele saab pöörduda ka lapsevanem või laps ise.

Lastemaja infotelefon on 5854 5498 (E-N 8.00-17.00; R 8.00-15.30)

Naiste tugikeskused www.naisteliin.ee Seksuaalvägivalda kogenud naised ja tütarlapsed saavad nõustamiseks pöörduda naiste tugikeskuste poole. Naiste tugikeskused on avatud peaaegu kõigis Eesti maakondades. Naiste tugikeskuste asukoht ei ole turvalisuse huvides avalik, ühendust saab nendega ööpäevaringselt võtta telefoni ja meili teel. Naiste tugikeskused pakuvad turvalist majutust, juhtumipõhist nõustamist naistele ja tütarlastele, psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat, õigusabi.
Kõik teenused on konfidentsiaalsed.

Lapseeas seksuaalvägivalda kogenute tugigrupid.
Tugigruppidega on võimalik tutvuda lehel www.svtugigrupp.ee/
Anonüümsus on tagatud.

Politsei, telefon 112 www.politsei.ee
Politsei töötab 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas. Politseil on seaduslikud võimalused algatada menetlus, võimalus fikseerida tõendid (koostöös kohtumeedikuga) ja vägivalla toimepanija vastutusele võtta, pakkuda vägivalda kogenule turvalisust ning teavitada abisaamise võimalustest.

Abivõimalused seksuaalvägivalla korral

Ööpäevaringselt:

Tööpäeviti:

  • Seksuaaltervise Kliinkpakub arstiabi ja psühholoogilist nõustamist seksuaalvägivalla all kannatanutele. Teenused on konfidentsiaalsed ja tasuta. 
  • Seksuaaltervise Keskus 
  • Noorte nõustamiskeskused – tasuta kõigile kuni 26-aastastele (26-aastastele kaasa arvatud). Töötajad on saanud väljaõppe seksuaalvägivallaohvrite abistamiseks. Teenused on konfidentsiaalsed. 
  • Naistearsti vastuvõtud (suuremate haiglate juures tööpäeviti erakorraline vastuvõtt)
  • Ohvriabi –  pakuvad emotsionaalset tuge ja jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta. Samuti juhendavad ja abistavad suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutavate asutustega. 

Teave internetis:

Kirja teel saad pöörduda


Abi osutavad ka

  • 646 0770 Lapsemure usaldustelefon E-R 10.00-18.00 www.lapsemure.ee
  • 126 Usaldustelefon (eesti keeles) iga päev 13.00-03.00, www.usaldus.ee
  • 127 Usaldustelefon (vene keeles) iga päev 19.00-23.00
  • 6558 088 Eluliini usaldustelefon (eesti keeles) iga päev 19.00-07.00 www.eluliin.ee
  • 6555 688 Eluliini usaldustelefon (vene keeles) iga päev 19.00-07.00
Küsi nõu Küsi nõu