Liikmelisus

Soovikorral on Sul võimalik astuda meie ühingu liikmeks ning panustada ESTL-i põnevatesse tegevustesse.

Kui soovid panustada Eesti Seksuaaltervise Liidu (ESTL) tegevustesse, siis on Sul võimalus astuda meie liikmeks.


ESTL-i täisliikmeks võib saada iga Eesti Vabariigi kodanik, kes on nõus ESTL-i põhikirjaga, toetab ESTL-i eesmärke, väärtusi ja tegevust ning maksab liikmemaksu.

Alates 2020 aastast, vastavalt 2019 a ESTLi üldkogu otsusele on liikmemaksu suurus 25 eurot ja statsionaarsetel üliõpilastel ning õpilastel 12,50 eurot.

ESTL-i liikmemaksu saab tasuda:
Eesti Seksuaaltervise Liit
Swedbank A/a: EE142200221005140993


ESTL-i liikmeteks on väga erinevate elualade esindajad üle Eesti: arstid, haridus- ja sotsiaaltöötajad, psühholoogid, ajakirjanikud, õpilased jt. Hetkel on liikmeid 85. Iga ESTL-i liige saab anda oma panuse algatades projekte, osaledes erinevate programmide väljatöötamises ja läbiviimises või levitades ESTL-i poolt propageeritavat sõnumit. ESTL-i liikmete tegevus toimub vabatahtlikkuse alusel ja ESTL-i kõrgeim juhtimisorgan on ESTL-i liikmete aasta üldkoosolek.


Igal liikmel on õigus:
1. Valida ja olla valitud ESTL-i juhatusse ja kõikidesse teistesse komiteedesse vastavalt ESTL-i põhikirjale.
2. Osa võtta ESTL-i poolt organiseeritud üritustest ja omandada ESTL-i poolt koostatud infomaterjale.
3. Esitada juhatusele ettepanekuid ESTL-i tegevuse arendamiseks ja saada ESTL-i tegevuse aruandeid.
4. Lahkuda ESTL-ist omal soovil.

Organisatsiooni liikmeks astumiseks saada palun oma sooviavaldus (word failina arvutisse allalaaditav) aadressile estl@estl.ee

Toetajaliikme statuut

Toetajaliikme statuut reguleerib Eesti Seksuaaltervise Liitu (ESTLi) toetanud juriidiliste ja füüsiliste isikute õiguseid, kelle tegevus on kooskõlas ESTLi põhikirjaga.
Loe edasi: ESTLi toetajaliikme statuut.

Auliikme statuut

Auliikmeks saab valida isiku, kes on kauaaegselt  kaasa aidanud ESTL tegevuse  arengule, omab erilisi teeneid ESTL eesmärkide saavutamises, kannab edasi ESTL väärtusi ning ei kahjusta ESTL mainet ega tegevust.
Loe edasi: ESTLi auliikme statuut.

Galerii

 

Küsi nõu Küsi nõu