Struktuur

Eesti Seksuaaltervise Liidu tegevust koordineerib ja viib ellu juhatus koostöös büroo tegevmeeskonnaga ning tegevust seirab revisjonikomisjon.

Eesti Seksuaaltervise Liidu (Liit) juhatus koosneb üheksast liikmest ja on Liidu täidesaatev organ. Juhatus valitakse Liidu aastakoosolekul Liidu liikmete poolt kaheks aastaks. Juhatuse liikmed võivad ametis olla kuni neliteist aastat järjest.

Liidu juhatus vastutab Liidu tegevuse juhtimise ja Liidu varade eest, töötab välja tööprogrammid, eelarved ja aastaaruanded Liidu üldkoosolekule esitamiseks, määrab Liidu materiaalsete ja rahaliste vahendite kasutamise korra, kogub ja jagab fonde ning kindlustab finantsaruande korrashoiu, moodustab teisi alalisi või erikomiteesid ja määrab ametisse/tagandab Liidu tegevjuhi.

Juhatuse koosolekute protokollidega tutvumiseks palume ESTLi liikmetel kirjutada  estl@estl.ee.

Eesti Seksuaaltervise Liidu juhatus

Eesti Seksuaaltervise Liidu juhatuse koosseisu kuuluvad:

Jaana Below, president
Betti Siedermann
Hanna Grete Rebane
Liisa Larm
Mairi Kaha
Margus Veem
Rita Holm
Susan Kolde
Olga Gerassimenko

Eesti Seksuaaltervise Liidu tegevtiim

Eesti Seksuaaltervise Liidu büroo koosseisu kuuluvad:

Kerli Hannus
Projektijuht/ koolitaja
E-mail: kerli@estl.ee
Tel: 56 654 313

Katrin Salundi
Projektijuht/koolitaja
E-mail: katrin@estl.ee

Koolitused
E-mail: koolitus@estl.ee
Tel: 56 359 359

Jaana Below
President
E-mail: jaana@estl.ee

Eesti Seksuaaltervise Liidu revisjonikomisjon

Revisjonikomisjoni  koosseisu kuuluvad:

Asta Olonen
Marge Nõmmiste
Tiiu Aro

Auliikmed

Professor Helle Karro

Tiiu Aro

dr Kai Haldre

dr Mairi Kaha

Küsi nõu Küsi nõu